LITTER "A"

DOB: 22.06. 2005

 

 

PARENTS:

 

&

CHAMPION OF POLAND

TIMUR Armida

CHAMPION OF POLAND

KARINA von Felix

 

 

A-D’ARTAGNAN Głogosia

 

ATOS Głogosia

 

A-PORTOS Głogosia

 

ARAMIS Głogosia

 

 

 

 

« backMałgorzata Pawlak
Poznań, Poland

 

pawlakgosia@glogosia.pl

tel. +48 515-073-585